Algoritmi 08: Varijable

Varijable su dijelovi programa u koje se spremaju podaci. Preciznije, varijable su imena kojima se označava prostor u memoriji računala u kojem se čuvaju podaci.

Memorijski prostor možemo zamisliti kao velik asfaltirani prostor. Recimo da bismo htjeli na njemu parkirati vozila. Da bismo neko vozilo parkirali, morali bismo to mjesto zacrtati, kako bismo mu rezervirali prostor, te bismo mu dodijelili neko ime kako bismo znali “doći do njega”. Recimo da svako mjesto u memoriji koje se koristi ima svoju adresu, Nećemo se ovdje baviti adresiranjem memorije, ali ćemo samo spomenuti da svaki prostor u memoriji ima svoju brojčanu adresu koja se uglavnom reprezentira kao heksadekadski broj. Ta brojčana vrijednost adrese je izrazito nepogodna za rad, pa se stoga koriste varijable koje imaju simbolička imena koja su za čovjeka kudikamo zgodnija za primjenu.

Evo nekih karakteristika varijabli:

  • Varijabla čuva vrijednost tijekom izvođenja programa (u memoriji)
  • može se u njoj mijenjati vrijednost
  • Vrijednosti mijenja uz pomoć naredbe za pridruživanje (=)
  • Osim jedne vrijednosti možemo joj pridruživati i matematičke, znakovne i logičke izraze kao i izraze drugih varijabli istog tipa
  • Sastoje se od proizvoljnog broja slova, znamenki i niskih crtica (_) s tim da ne smiju početi znamenkom
  • Ključne riječi se ne smiju upotrebljavati kao imena varijabli
  • Ne smiju se upotrebljavati specijalni znakovi (navodnici, zagrade, uskličnici, upitnici …)
  • Iako je dozvoljeno, nije preporučljivo, upotrebljavati hrvatske dijakritičke znakove (č,ć,š,ž,đ)
  • U Pythonu sadržaj, tj. vrijednost varijable, određuje njezin tip

Primjeri:

Video isječak korištenja varijabli u PYTHON-u: