3D Materijali

FDM tehnologija 3D ispisa

FDM (Fused Deposition Modelling) najpopularnija je i najraširenija tehnologija 3D printanja.

Temelji se na zagrijavanju i taljenju plastičnog materijala u obliku žice (filament) koji se određenim mehanizmom (najčešće mehanizam zupčanika) uvlači u grijač (najčešće u sklopu glave ekstrudera) koji tu plastiku topi. Takva rastaljena plastika izlazi kroz mlaznicu ekstrudera te se taloži na radnu površinu 3D printera gdje se ona stvrdnjava i sloj po sloj gradi željeni predmet. Mlaznica ekstrudera najčešće je pogonjena u dvije osi, dok treću os izvodi radni stol što nam omogućava printanje predmeta u 3D prostoru. FDM printeri omogućavaju nam ispis slojeva debljine koja varira od 0,05 mm do 0,3 mm (uvjet je standardna mlaznica debljine 0,4 mm). Također, debljina printanog sloja značajno utječe i na kvalitetu (tanji slojevi garantiraju veću kvalitetu ispisa) te vrijeme trajanja ispisa (posljedica tanjih slojeva je značajno duže vrijeme ispisa).

Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali
Izrada tehničkog nacrta pomoću programa Autodesk Fusion 360

Izrada tehničkog nacrta pomoću programa Autodesk Fusion 360

Prije pojave suvremenih CAD (Computer Aided Design) alata izrada tehničkih nacrta radila se ručno što je bilo izrazito sporo i neprecizno, stoga je pojava ovih alata značajno olakšala izradu nacrta te je danas na jednostavan i brzi način moguće napraviti kvalitetan i uredan tehnički nacrt. Slijedećim koracima pojašnjene su osnove izrade tehničkog nacrta u programu Autodesk Fusion 360. Korišteni 3D model za koji je izrađen nacrt modeliran je u sklopu projekta “Modeliranje robotske ruke u programu Autodesk Fusion 360” koji se nalazi na portalu.

Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali
Uvod u Prusa Slicer – alat za pripremu modela za 3D ispis

Uvod u Prusa Slicer – alat za pripremu modela za 3D ispis

Prusa Slicer jedan je od brojnih softvera na tržištu namijenjenih za pripremu modela za 3D ispis. Prusa Slicer je softver koji je osobito pogodan za pripremu modela za ispis na 3D printerima proizvođača Prusa. Načiti ćemo kako koristiti Prusa Slicer i pripremiti model za ispis.

Slika 1. Početni zaslon programa Prusa Slicer

Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali
Osnove 3D modeliranja u programu Autodesk Fusion 360

Osnove 3D modeliranja u programu Autodesk Fusion 360

  1. KORAK- definiranje 2D crteža

Prije samog 3D modeliranja potrebno je nacrtati i definirati 2D „Sketch“ na temelju kojeg se dalje razvija 3D model. Na donjoj slici označena je ikona „Create Sketch“ pomoću koje ulazimo u „Sketch mode“ u kojem crtamo 2D „podlogu“ za 3D modeliranje.

Slika 1. Početni zaslon programa Autodesk Fusion 360 i ikona „Create Sketch“ Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali