Algoritmi Tečajevi

Algoritmi 08: Varijable

Algoritmi 08: Varijable

Varijable su dijelovi programa u koje se spremaju podaci. Preciznije, varijable su imena kojima se označava prostor u memoriji računala u kojem se čuvaju podaci.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Aritmetičke operacije izvode se nad brojevima. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti u primjeni istih, a sve se svodi na primjenu shodno matematičkim operacijama. U slijedećoj tablici nalaze se prikaz aritmetičkih operacija u Python jeziku:

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 06: Python konzola

Algoritmi 06: Python konzola

Python konzola je program koji omogućava da unesemo jednu liniju Python koda koja se može ponavljati. Ovo je poznato i kao REPL (read eval print loop). Nakon što se rezultat za kod  print (“Dobar dan!”) prikazao, može se ponovo unijeti kod i dobiti isti rezultat. Pokušajte upisati isti kod ali s različitim tekstom unutar zagrada.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 05: Tipovi podataka

Algoritmi 05: Tipovi podataka

Općenito, postoje različite vrste podataka koji se koriste. Za računanje koristimo brojeve, za pisanje dopisa tekst. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti, pa tako i definiciju tipova podataka. Ovdje ćemo pojasniti jednostavne tipove podataka Python jezik koji će nam biti dovoljni za početak učenja programiranja, a to su:

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi

Algoritmi 04: Osnove Python jezika

Svaki programski jezik ima propisanu sintaksu jezika. Sintaksa programskog jezika koristi se za označavanje strukture programa. To u osnovi naglašava strukturu, izgled programa s njihovim izgledom što uključuje skup pravila koja provjerava slijed simbola i instrukcija korištenih u programu.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 03: Dijagram toka i pseudo kod

Algoritmi 03: Dijagram toka i pseudo kod

Dijagram toka je grafički prikaz algoritma i sastoji se od niza elemenata koji su međusobno povezani strelicama smjer prikazuje tok programa. Dijagrami toka vizualno predočuju smjer izvršavanja programa po koracima i simpatični su za učenje kod početnika.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 02: Uvod u Python

Algoritmi 02: Uvod u Python

Što je to programski jezik?
Programski jezik sadrži niz naredbi (uputa) kojima se računalu daju naredbe (da ih izvodi). Python je interpreterski, interaktivni, objektno orijentirani programski jezik. Nastao je 1990. godine.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 01: Osnove

Algoritmi 01: Osnove

Logičko razmišljanje, kritičko razmišljanje, stvaranje vlastitih ideja i sadržaja, programiranje, računalno razmišljanje… samo su neke kompetencije koje su danas sve traženije, a u budućnosti će biti nezamjenjive…

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi