IOT

Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)

Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)

Ovo je drugi članak u serijalu Arduino. Prethodno > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)

Možemo li programirati i simulirati Arduino na računalu, ako kod kuće nemamo mikrokontroler?
Naravno da možemo. Jedan od takvih alata je i online platforma Autodesk Tinkercad, koja kroz aplikaciju Circuits nudi mogućnost rada s elektroničkim sklopovima i Arduinom. Upute o korištenju te kako izraditi i isprogramirati prvi program pogledajte u videu:

Thinkercad projekt pogledajte na:

Pročitaj →

Autor: Viktor Lazar in IOT, IOT Tečajevi
Arduino 01 – Uvod u Arduino programiranje

Arduino 01 – Uvod u Arduino programiranje

Ovo je prvi članak u serijalu Arduino. Sljedeće > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)

Arduino je razvojna platforma koja se sastoji od mikrokontrolera(„mozga“) i razvojne ploče, koja nam daje pristup pinovima („nožicama“) mikrokontrolera. Uz sam hardver, Arduino nam nudi i softversku podršku – programski jezik, integrirano okruženje za razvoj programa (IDE) te niz biblioteka koje nam pomažu u radu sa mikrokontroleromi elemetima koje spajamo.

Pročitaj →

Autor: Viktor Lazar in IOT, IOT Tečajevi
Operacija robota – IOT Projekt

Operacija robota – IOT Projekt

Zajedno ćemo izraditi društvenu igru Operacija robota. Prije nego što krenemo sa izradom projekta, pogledajte video koji prikazuje rad gotove igre Operacija robota:

Pročitaj →

Autor: Viktor Lazar