INFORMACIJE

Edukativni portal stem.mik.hr

Edukativni STEM portal nastao je kao rezultat iskustva u edukaciji djece i mladih u STEM području. Portal i njegova tematika usko su povezani uz rad udruge Međimurski informatički klub i projekt STEM Centar Međimurske županije, koji se provodi u školskoj godini 2020./2021. Izrada portala i edukativnih materijala podržana je od strane Međimurske županije.

 

 

Međimurski informatički klub (MIK)

Međimurski informatički klub (MIK) član je Hrvatskog saveza informatičara, Zajednice tehničke kulture grada Čakovca i Zajednice tehničke kulture Međimurske županije. MIK ostvaruje izvrsnu suradnju s Tehnološko inovacijskim centrom Međimurje (TICM) te je Klub ovdje preselio i svoje sjedište. Glavne aktivnosti MIK-a temelje se na obrazovanju djece i mladih u području informatike s naglaskom na programiranje. Edukativne aktivnosti klub provodi u suradnji s partnerskom udrugom Mladi informatičari Strahoninca (MIS).