FDM tehnologija 3D ispisa

FDM (Fused Deposition Modelling) najpopularnija je i najraširenija tehnologija 3D printanja.

Temelji se na zagrijavanju i taljenju plastičnog materijala u obliku žice (filament) koji se određenim mehanizmom (najčešće mehanizam zupčanika) uvlači u grijač (najčešće u sklopu glave ekstrudera) koji tu plastiku topi. Takva rastaljena plastika izlazi kroz mlaznicu ekstrudera te se taloži na radnu površinu 3D printera gdje se ona stvrdnjava i sloj po sloj gradi željeni predmet. Mlaznica ekstrudera najčešće je pogonjena u dvije osi, dok treću os izvodi radni stol što nam omogućava printanje predmeta u 3D prostoru. FDM printeri omogućavaju nam ispis slojeva debljine koja varira od 0,05 mm do 0,3 mm (uvjet je standardna mlaznica debljine 0,4 mm). Također, debljina printanog sloja značajno utječe i na kvalitetu (tanji slojevi garantiraju veću kvalitetu ispisa) te vrijeme trajanja ispisa (posljedica tanjih slojeva je značajno duže vrijeme ispisa).

Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali
Izrada tehničkog nacrta pomoću programa Autodesk Fusion 360

Izrada tehničkog nacrta pomoću programa Autodesk Fusion 360

Prije pojave suvremenih CAD (Computer Aided Design) alata izrada tehničkih nacrta radila se ručno što je bilo izrazito sporo i neprecizno, stoga je pojava ovih alata značajno olakšala izradu nacrta te je danas na jednostavan i brzi način moguće napraviti kvalitetan i uredan tehnički nacrt. Slijedećim koracima pojašnjene su osnove izrade tehničkog nacrta u programu Autodesk Fusion 360. Korišteni 3D model za koji je izrađen nacrt modeliran je u sklopu projekta “Modeliranje robotske ruke u programu Autodesk Fusion 360” koji se nalazi na portalu.

Pročitaj →

Autor: Denis Vidovic in 3D, 3D Materijali

Robotika – mBot – rad sa svjetlima

Robot mBot ima na kontrolnoj ploči ugrađene 2 LED lampice. LED lampice emitiraju svjetlo sastavljeno od crvene, zelene i plave komponente boje. Moguća kontrola pojedinog svjetla (lijevo i desno), te kontrola intenziteta pojedine komponente boje.

Primjer

Izradi program za mBot kojim će se upaliti crvena svjetla na robotu na 1 sekundu, te se nakon toga ugasiti.

Upute za izradu programa

Program za mBot se izrađuje korištenjem mBlock-a. Pokreni mBlock. Nakon pokretanja programa, potrebno je uključiti podršku za mBot robot dodavanjem odgovarajućeg uređaja u dijelu „Devices“.

Nakon dodavanja mBot uređaja (device) potrebno je aktivirati upravo taj mBot uređaj i prebaciti mBlock program u tzv “Upload” način rada.

„Upload“ je način rada programa koji je namijenjen upravo programiranju mBot robota, kao i nekih drugih vrsta robota. U tom načinu rada dostupne su naredbe neophodne za interakciju sa robotom, te su uklonjene neke druge naredbe koje nisu vezane uz programiranje robota.

Detaljnije upute za povezivanje mBot robot i mBlock programa, kao i korištenje mBlock programa nalaze se na sljedećoj poveznici: Robotika – instalacija mBlock softvera i prvo pokretanje.

mBlock program prikazuje sljedeću radnu površinu:

Sa lijeve strane se nalaze elementi – naredbe za sastavljanje programa, grupirani u nekoliko grupa označenih raznim bojama. Primjerice, grupa „Controls“ je označena žutom bojom, a grupa „Action“ plavom bojom.

Središnji prostor (na početku je prazan) prikazuje vaš trenutni program. Programiranje robota se provodi povlačenjem elemenata sa lijeve strane u središnji prostor, te povezivanjem elemenata

Početak mBot programa je određen elementom „when mBot(mcore) starts up“:

Koje je boje ovaj element? Pokušaj ga pronaći u grupi „Events“:

Naredbe za kontrolu svjetla na robotu se nalaze u grupi Show:

Ove 3 naredbe omogućavaju kontrolu paljenja/gašenja svjetla na sljedeći način:

 • Prva naredba upali svjetla (korisnik može odabrati boju, na slici je crvena), te po isteku vremena (na slici je 1 sekunda) ugasi svjetla. Nakon gašenja svjetla izvršava se sljedeća naredba programa
 • Druga naredba upali svjetla (korisnik može odabrati boju, na slici je crvena), te se odmah izvršava sljedeća naredba, a svjetla ostaju upaljena.
 • Treća naredba upali svjetla jednako kao i druga naredba, te se odmah izvršava sljedeća naredba, a svjetla ostaju upaljena. Razlika u odnosu na drugu naredbu je što se intenzitet svjetla (red-green-blue komponente) mogu zadati kao brojke, a što kasnije može biti korisno kod kombiniranja sa varijablama ili matematičkim izrazima.
 • U sve tri naredbe, oznaka „all“ označava koje svjetlo se kontrolira.
  • all – oba svjetla
  • led left – lijevo svjetlo
  • led right – desno svjetlo

Kombiniranjem gornjih oznaka moguće je postići razne efekte:

Primjerice, upali oba svjetla crvenom bojom:

Upali lijevo svjetlo zelenom bojom manjeg intenziteta:

Upali desno svjetlo ljubičastom bojom:

Ugasi oba svjetla:

Kako smo ugasili svjetla? Tako da smo sve komponente boja postavili na 0 – mogli bismo reći da smo „upalili crno svjetlo“.

 

U grupi „Control“ se nalazi naredba za čekanje:

Pokušaj samo na osnovu boje ove naredbe brzo pronaći tu naredbu u mBlock-u.

 

Konačno, kombiniranjem svih ovih naredbi možemo riješiti naš zadatak. Zadatak, kada ga raščlanimo na dijelove, kaže:

 1. Početak programa (svaki program MORA imati ovu naredbu)
 2. Upali crvena svjetla
 3. Čekaj jednu sekundu
 4. Ugasi sva svjetla

Posljedično, naš program izgleda ovako:

Moguće je isto postići i sa jednom naredbom:

 

Vježbe

 1. Izradi program kojim će svjetla na robotu svijetliti 3 sekunde crvenom bojom, nakon toga 3 sekunde zelenom bojom, nakon toga 3 sekunde plavom bojom, te će se konačno svjetla ugasiti.

 

 1. Izradi više programa kojim ćeš provjeriti kakve boje dobivaš ako pojedine komponente svjetla (crveno, zeleno ili plavo) međusobno kombiniraš. Već znaš od ranije da crveno=0, zeleno=0, plavo=0 daje crnu boju, crveno=255, zeleno=0, plavo=255 daje ljubičastu boju.

Popuni cijelu tablicu:

Crvena Zelena Plava Koja je to boja?
0 0 0 Crna
255 0 0 Crvena
0 255 0 Zelena
255 255 0  
0 0 255 Plava
255 0 255  
0 255 255  
255 255 255  

 

 

 

 

Autor: Renato Železnjak in Robotika Materijali

Robotika – instalacija mBlock softvera i prvo pokretanje

Robot mBot je edukacijski robot namijenjen upoznavanju djece sa robotikom i programiranjem.

Osnovni komplet mBot robota se sastoji od:

 • mCore main control board
 • Senzor svjetla, ultrazvučni senzor, senzor za praćenje crte
 • 2 motora
 • Zvučnik (buzzer)
 • 2 lampice
 • Bluetooth i WiFi modul

 

Programiranje mBot robota moguće preko mBlock programskog alata, dostupnog na:

http://www.mblock.cc/download/

Na raspolaganju je mBot web verzija i PC (desktop) verzija instalacije. U primjerima se koristi mBlock Desktop verzija 5.1 ili novija.

Programiranje u grafičkom sučelju jednostavnim povezivanjem naredbi (blokova) u veće cjeline. Način programiranja inspiriran Scratch-em, prilagođen za početnike.

Nakon instalacije i pokretanja mBlock programa, potrebno je prilagoditi program radu sa mBot robotom na sljedeći način:

 

 • nakon pokretanja odabrati dio “Devices” kako bi se prikazali razni uređaji sa kojima mBlock može raditi (označeno crveno)
 • u dijelu “Devices” odabrati opciju “Add” za dodavanje novog uređaja (označeno crveno) čime se prikazuje dijalog sa slike
 • konačno, na popisu uređaja odabrati “mBlock” uređaj te potvrditi odabir tipkom “Ok”.
 • uređaj “Codey” nije potreban za rad sa mBotom, te se može obrisati

Programski paket “mBlock” omogućava dva različita načina rada sa mBot robotom:

 • “Upload” način rada omogućuje izradu programa koji se jednokratno prenose na mBot robota. Nakon što se program prenese na robota, robot počinje izvršavati program, te se robot može odspojiti od računala. Nakon gašenja/paljenja robota i dalje će se izvršavati taj posljednji preneseni program. Ovo je način rada koji ćemo najčešće koristiti
 • “Live” način rada omogućuje izradu programa koji se izvršavaju samo za vrijeme dok je mBot robot povezan sa računalom (PC-jem) na kojem je mBot programski paket. Taj način rada omogućuje više interakcije između korisnika PC-a i robota, ali istovremeno ne omogućuje samostalni rad robota (robot mora stalno biti povezan sa PC-jem)

U nastavku ćemo koristiti tzv “Upload” način rada, te ćemo pojasniti kako povezati robot i PC sa mBot programskim paketom.

Za povezivanje mBot-a i programa mBlock potrebno je sljedeće:

 • na mBot programu odabrati “Upload” način rada
 • spojiti mBot i PC računalo sa USB kablom
 • uključiti mBot robota (provjerite sklopku za paljenje/gašenje robota, jer već sa spajanjem ugašenog robota sa PC-em preko USB kabela dolazi do paljenja lampica na mBot-u što može izgledati kao da je mBot upaljen iako on to nije)
 • pokrenuti opciju “Connect”, nakon čega se pokazuje dijalog sa slike. Na dijalogu se tipka “Connect” odsivi i omogući onog trenutka kada mBlock program prepozna da je mBot robot priključen u računalo i uključen.

Nastavak rada sa mBot i mBlock programom se svodi na izradu programa (programiranje), prenošenje (upload) programa na mBot robota,  testiranje programa (provjera da li mBot robot uspješno odrađuje planirani zadatak) i prilagodbu programa

 

Autor: Renato Železnjak

Online materijali za učenje Python-a

Na internetu se mogu naći mnogi materijali za učenje Python programskog jezika.
Za vas smo izdvojili neke linkove putim kojih možete doći do korisnih sadržaja:

Autor: Dejan Drabić
Algoritmi 09: Naredbe ulaza i izlaza

Algoritmi 09: Naredbe ulaza i izlaza

Računala nam služe kako bismo obrađivali podatke. Stoga, najnužnije od svega jest način kojim bismo podatke unosili u računalo te način kojim bismo dobivali podatke iz računala. Naredbe pomoću kojih unosimo podatke u računalo te ispisujemo podatke iz računala zovu se ulazno izlazne naredbe.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi
Algoritmi 08: Varijable

Algoritmi 08: Varijable

Varijable su dijelovi programa u koje se spremaju podaci. Preciznije, varijable su imena kojima se označava prostor u memoriji računala u kojem se čuvaju podaci.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Aritmetičke operacije izvode se nad brojevima. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti u primjeni istih, a sve se svodi na primjenu shodno matematičkim operacijama. U slijedećoj tablici nalaze se prikaz aritmetičkih operacija u Python jeziku:

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi
Algoritmi 06: Python konzola

Algoritmi 06: Python konzola

Python konzola je program koji omogućava da unesemo jednu liniju Python koda koja se može ponavljati. Ovo je poznato i kao REPL (read eval print loop). Nakon što se rezultat za kod  print (“Dobar dan!”) prikazao, može se ponovo unijeti kod i dobiti isti rezultat. Pokušajte upisati isti kod ali s različitim tekstom unutar zagrada.

Pročitaj →

Autor: Dejan Drabić in Algoritmi, Algoritmi Tečajevi