Izrada tehničkog nacrta pomoću programa Autodesk Fusion 360

Prije pojave suvremenih CAD (Computer Aided Design) alata izrada tehničkih nacrta radila se ručno što je bilo izrazito sporo i neprecizno, stoga je pojava ovih alata značajno olakšala izradu nacrta te je danas na jednostavan i brzi način moguće napraviti kvalitetan i uredan tehnički nacrt. Slijedećim koracima pojašnjene su osnove izrade tehničkog nacrta u programu Autodesk Fusion 360. Korišteni 3D model za koji je izrađen nacrt modeliran je u sklopu projekta “Modeliranje robotske ruke u programu Autodesk Fusion 360” koji se nalazi na portalu.

  1. KORAK- odabir modela za koji ćemo izraditi tehnički nacrt

Prije izrade određenog tehničkog nacrta potrebno je odabrati i otvoriti 3D model za koji ćemo taj nacrt i izraditi. Klikom na crvenom bojom zaokruženu ikonu koja se nalazi u gornjem lijevom kutu otvaramo stablo gdje nam se prikazuju svi ranije modelirani modeli od kojih biramo onaj za koji ćemo izraditi nacrt.

 

Slika 1. Otvaranje stabla s napravljenim 3D modelima

 

Slika 2. Odabir modela za izradu 2D nacrta

 

Nakon otvaranja modela, potrebnu je ući u modul za izradu tehničkih crteža. To radimo klikom na ikone prikazane i crvenom bojom zaokružene na slici. Klikom na ikonu „Design“ otvara nam se stablo koje sadrži sve module koje program Autodesk Fusion 360 sadrži, zatim odabiremo ikonu „Drawing“ koja nam otvara podstablo s mogućim odabirom dvije ikone. Ukoliko želimo izraditi nacrt na temelju ranije otvorenog 3D modela, odabiremo ikonu „From Design“.

 

Slika 3. Ulaz u modul za izradu tehničkih crteža.

 

Zatim nam se javlja izbornik gdje možemo birati između određenih opcija, biramo ako želimo da su nam dimenzije na nacrtu i milimetrima ili inčima, na kojem formatu papira želimo da se naš nacrt nalazi itd. Nama je najvažnije da su nam sve dimenzije u milimetrima te da odaberemo format papira primjeren našem crtežu pa tako u ovom slučaju biramo uspravni A4 format papira i pritiskom na tipku „OK“ otvara nam se početni zaslon modula „Drawing“ s ranije odabranim uspravnim A4 formatom papira.

 

Slika 4. Podešavanje opcija prije ulaza u „Drawing“ modul

 

Slika 5. Početni zaslon „Drawing“ modula

 

Nakon što smo ušli u „Drawing“ modul prvo u desnom prozoru biramo početnu orijentaciju našeg modela na crtežu, dakle biramo ukoliko želimo da nam prvi prikaz našeg modela bude nacrt („Front)“, tlocrt („Top“) ili bokocrt („Right“). U našem slučaju za početak možemo odabrati da prvi prikaz bude prikaz nacrta („Front“), također biramo da nam se na nacrtu vide samo oni bridovi koji su vidljivi. Treća stvar koju biramo je mjerilo u kojem želimo da se naš 3D model projicira na papir. Mjerilo ovisi o prirodnoj veličini modeliranog objekta, a mi moramo odabrati ono mjerilo u kojem možemo bez problema definirati i vidjeti sve detalje i dimenzije na predmetu. U našem slučaju mjerilo koje nam odgovara je 1:2 (jedan milimetar na papiru predstavlja 2 milimetra u stvarnosti).

Slika 6. Odabir početnih opcija nacrta 3D modela.

 

Nakon odabira željenih značajki mišem možemo odabrati točan položaj prvog prikaza na papiru, zatim klikom miša i odabirom ikone „OK“ potvrđujemo taj položaj i započinjemo izradu nacrta.

 

Slika 7. Prikaz nacrta našeg 3D modela na papiru.

 

Samo jednim prikazom na papiru nismo u mogućnosti prikazati cijeli predmet pa stoga moramo dodati još dva prikaza (tlocrt i bokocrt). To činimo odabirom ikone „Projected view“ kojim dodajemo još ta dva prikaza.

 

Slika 8. Projected view

 

Klikom na ikonu „Projected view“ prvo što moramo je odabrati prikaz na temelju kojeg želimo izraditi i dodati na papir ostale prikaze, stoga odabiremo jedini prikaz koji se nalazi na papiru te povlačenjem i klikanjem miša u različitim smjerovima i na različitim pozicijama dodajemo željene prikaze na papir. Na taj način dodali smo tlocrt i bokocrt te 3D pogled na naš model.

 

Slika 9. Dodavanje ostalih prikaza na papir

 

Nakon dodavanje svih potrebnih prikaza za detaljno definiranje našeg 3D modela potrebno je prikazati sve dimenzije kojima ćemo opisati svaku dimenziju našeg predmeta. Dakle, prilikom dodavanja dimenzija, moramo osigurati da niti jedna dimenzija niti jednog dijela na našem predmetu ne bude nedefinirana. Dimenzije na papir dodajemo pomoću funkcije „Dimension“ i to na način da nakon biranja ikone „Dimension“ biramo linije kojima želimo dati dimenziju ili između kojih želimo definirati dimenziju.

 

Slika 10. Dodavanje dimenzija na crtež

 

Nakon definiranja svih dimenzija, ukoliko želimo promijeniti određenu dimenziju ili dodati neki simbol na nju, to činom duplim klikom na dimenziju koju želimo mijenjati te onda ju po želji i mijenjamo pomoću izbornika.

 

Slika 11. Mijenjanje teksta dimenzija

 

U gornjem izborniku nalaze se brojni elementi koje možemo dodati na naš crtež kao što su pogledi detalja pomoću kojih možemo staviti povećani pogled određenog dijela crteža na nacrt kako bi ga bolje dočarali, presjek određenog dijela, simetrale, određene napomene, središnjice za kružnice, tablice itd. Sve te elemente po želji i po potrebi možemo dodati na crtež.