Osnove 3D modeliranja u programu Autodesk Fusion 360

  1. KORAK- definiranje 2D crteža

Prije samog 3D modeliranja potrebno je nacrtati i definirati 2D „Sketch“ na temelju kojeg se dalje razvija 3D model. Na donjoj slici označena je ikona „Create Sketch“ pomoću koje ulazimo u „Sketch mode“ u kojem crtamo 2D „podlogu“ za 3D modeliranje.

Slika 1. Početni zaslon programa Autodesk Fusion 360 i ikona „Create Sketch“

Ulaskom u „Sketch mode“ prvo odabiremo između tri ravnine (front, top ili right) na kojima zatim crtamo našu 2D „podlogu“ za 3D modeliranje. Nakon odabira ravnine u izborniku nam se pojavljuju brojne funkcije pomoću kojih na jednostavan način možemo prilično detaljno i precizno definirati našu 2D geometriju.

Slika 2. „Sketch mode“

Slika 3. Primjer nacrtane i definirane geometrije

  1. Nakon uspješno nacrtane i definirane 2D geometrije, klikom na ikonu „FINISH SKETCH“ vraćamo se u onaj početni mode te možemo početi s 3D modeliranjem.

 

  1. KORAK- 3D modeliranje

U nastavku su objašnjene osnovne funkcije 3D modeliranja.

1. Funkcija „Extrude“

Slika 4. Funkcija „Extrude“

Klikom na označenu ikonu aktiviramo funkciju „Extrude“ pomoću koje naš 2D crtež pretvaramo u 3D model. Prilikom korištenja ove funkcije, moramo odabrati 2D crtež koji želimo pretvoriti u 3D oblik te definirati iznos koji ustvari predstavlja „dubinu“ našeg 3D modela.

 

2. Funkcija „Revolve“

Slika 5. Funkcija „Revolve“

Klikom na označenu ikonu aktiviramo funkciju „Revolve“ pomoću koje naš 2D crtež pretvaramo u 3D model. Ova funkcija isključivo se koristi za dobivanje nekih valjkastih ili kuglastih 3D oblika. Prilikom korištenja ove funkcije, moramo odabrati 2D crtež koji nam služi kao profil te liniju koja nam služi kao os oko koje se odabrani profil „rotira“ i tvori 3D oblik.

 

3. Funkcija „Press Pull“

Slika 6. Funkcija „Press Pull“

Klikom na označenu ikonu aktiviramo funkciju „Press Pull“ koje nam može imati efekt isti kao i funkcija „Extrude“, no ova funkcija puno se više koristi kada u našem 3D modelu želimo stvarati nekakve rupe ili utore kao što je prikazano na slici. Prilikom korištenja ove funkcije moramo odabrati 2D crtež koji se nalazi na nekoj od površina našeg 3D modela i onda odabiremo u kojem smjeru i za koliko „bušimo“ ili „nadodajemo“ materijal.

 

4. Funkcije „Fillet“ i „Chamfer“

Slika 7. Funkcije „Fillet“ i „Chamfer“

Funkcije „Fillet“ i „Chamfer“ služe nam za oblikovanje bridova 3D modela. Korištenjem funkcije „Fillet“ odabirom na željene bridove te definiranjem radijusa, željeni brid se kako je i prikazano na slici zaobli za željeni iznos. Pomoću funkcije „Chamfer“ željeni brid možemo nakositi za željeni iznos.

 

5. Funkcija „Shell“

Slika 8. Funkcija „Shell“

Funkcija „Shell“ nam služi da odabirom željene površine i definiranjem debljine stjenke, oduzmemo sav unutrašnji materijal, tj. nakon korištenja ove funkcije naš 3D model svodi se samo na našu definiranu debljinu stjenke.

 

6. „Pattern“ funkcije

Slika 9. „Circular Pattern“

Postoje tri vrste „Pattern“ funkcija, to su „Rectangular Pattern“, „Circular Pattern“ i „Pattern on Path“. Svaka od tih funkcija nam omogućava da na određenoj površini ponovimo prije napravljen „feature“ koliko puta želimo, na taj način štedimo na vremenu jer ne moramo svaki entitet posebno crtati i oblikovati. Kod definiranja ovih funkcija, prvo moramo odabrati funkciju koja nam najviše odgovara, „Rectangular Pattern“ koristi se kada želimo umnožiti naš „feature“ u kvadratnom ili pravokutnom obliku, „Circular Pattern“ koristi kada želimo ponoviti „feature“ tako da nam svi entiteti čine neku kružnicu, a „Pattern on Path“ nam omogućuje da ponovimo „feature“ po nekoj određenoj putanji. Zatim definiramo broj entiteta koji želimo stvoriti te njihove međusobne razmake.

 

7. Funkcija „Mirror“

Slika 10. Funkcija „Mirror“

Funkciju „Mirror“ koristimo kada želimo naš prethodno stvoreni predmet zrcaliti u odnosu na neku površinu ili ravninu. Kod primjene te funkcije potrebno je samo odrediti predmet koji želimo zrcaliti te ravninu ili površinu u odnosu na koji ćemo ga zrcaliti.

 

Uz objašnjene funkcije, program Autodesk Fusion 360 sadrži i brojne ostale funkcije koje služe za dobivanje različitih vrsta geometrije, no sve te funkcije nisu opisane jer se koriste puno rjeđe, razumijevanjem prethodno opisanih funkcija može se modelirati većina modela koji spadaju u početnu razinu.