Uvod u Prusa Slicer – alat za pripremu modela za 3D ispis

Prusa Slicer jedan je od brojnih softvera na tržištu namijenjenih za pripremu modela za 3D ispis. Prusa Slicer je softver koji je osobito pogodan za pripremu modela za ispis na 3D printerima proizvođača Prusa. Načiti ćemo kako koristiti Prusa Slicer i pripremiti model za ispis.

Slika 1. Početni zaslon programa Prusa Slicer

Priprema

Prije same pripreme modela za 3D ispis potrebno nam je posjedovati model koji želimo printati. Do modela možemo doći samostalno, 3D modeliranjem ili skeniranjem već postojećeg modela čiju kopiju želimo napraviti.

 

Nakon što smo napravili željeni 3D model, spremamo ga u „stl“ formatu datoteke (format koji se može učitati u softverima za pripremu modela za 3D ispis) i ubacujemo ga u program Prusa Slicer. To činimo na način da odaberemo „File“ u alatnoj traci te zatim u padajućem izborniku odaberemo „Import STL/OBJ/AMF/3MF…“. Zatim odaberemo željeni objekt i on će se otvoriti u programu.

Slika 2. Uvoz 3D modela u program Prusa Slicer

 

Slika 3. Model na radnoj podlozi 3D printera u programu Prusa Slicer

Pozicioniranje modela

Nakon umetanja 3D modela potrebno je prvo smjestiti model na radnu podlogu da on bude pogodan za printanje. Dakle moramo ga orijentirati da nema nikakvih visećih dijelova, jer printer printa sloj po sloj pa dijelovi koji nisu u direktnom kontaktu s radnom podlogom ili s ostatkom 3D modela ne uspijevaju najbolje. Također, ukoliko imamo određeno oštećenje na radnoj podlozi printera bilo bi dobro naš model smjestiti na neoštećeni dio podloge kako bi isprintani model bio što kvalitetniji. Položaj i orijentaciju modela na radnoj podlozi određujemo pomoću funkcija označenih na slici 4. Također, uz položaj i orijentaciju možemo mijenjati i veličinu modela koja će se printati za slučaj ako smo izmodelirali ili skenirali model čije su dimenzije prevelike za printanje na našem printeru.

 

Slika 4. Određivanje orijentacije i položaja 3D modela na radnoj podlozi printera

Postavljanje kvalitete printanja

Nakon promjene orijentacije, položaja i veličine, u izborniku biramo kvalitetu printanja. Što je kvaliteta printanja veća, naš isprintani model imati će više detalja, biti će utrošeno više materijala te će samo vrijeme ispisa biti puno duže. Stoga je tu potrebno pronaći određeni kompromis kako bi i kvaliteta, i vrijeme printanja te količina potrošenog materijala bile zadovoljavajuće za naše potrebe. Kvaliteta printa mjeri se u debljini sloja koje printer printa. Što je deblji sloj printanja, kvaliteta modela biti će lošija i obrnuto. Preporuka je da se za prosječne potrebe i prosječne modele koristi debljina sloja između 0,10 i 0,20 mm.

 

Slika 5. Podešavanje kvalitete printanja

Postavke materijala

Slijedeći parametar koji biramo je materijal kojim ćemo printati naš model. Materijal koji odaberemo mora nam se podudarati s materijalom koji smo „loadali“ u naš printer budući da svaki materijal ima različitu temperaturu taljenja te ukoliko se oni ne podudaraju, printanje našeg modela neće biti moguće. Za početnike se uvijek preporuča korištenje materijala PLA koji je najjednostavniji za printanje, tj. najbolje se „lovi“ za podlogu te nije sklon pretjeranim deformacijama tokom printa.

Slika 6. Odabir materijala

 

Nakon biranja materijala, određujemo parametar „Infill“. To je parametar kojim određujemo popunjenost našeg modela iznutra, tj. tokom printanja naš model iznutra može u određenoj količini biti i šuplji kako bi uštedjeli na utrošenom materijalu i vremenu printanja. Što je „Infill“ manji, to će naš model biti više šuplji. Tu također moramo obratiti pozornost da pronađemo kompromis u ovom parametru jer što je naš model više šuplji, to je i njegova čvrstoća manja pa se može dogoditi da dođe do pucanja samog modela. Preporuka je da se taj parametar za prosječne modele i prosječne potrebe kreće između 15 i 30 %. Time dobivamo solidnu čvrstoću modela uz relativno malo utrošenog materijala i relativno kratko vrijeme printanja.

Slika 7. Odabir parametra „Infill“

 

Ovime su objašnjeni osnovni parametri koje biramo tokom pripreme našeg modela za ispis, sam softver nudi još brojne mogućnosti u pripremi modela no one se rjeđe mijenjaju te se za početničko korištenje ne preporuča njihovo mijenjanje.