Arduino 01 – Uvod u Arduino programiranje

Ovo je prvi članak u serijalu Arduino. Sljedeće > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)

Arduino je razvojna platforma koja se sastoji od mikrokontrolera(„mozga“) i razvojne ploče, koja nam daje pristup pinovima („nožicama“) mikrokontrolera. Uz sam hardver, Arduino nam nudi i softversku podršku – programski jezik, integrirano okruženje za razvoj programa (IDE) te niz biblioteka koje nam pomažu u radu sa mikrokontroleromi elemetima koje spajamo.

Kako programirati Arduino?

Arduino programiramo u programskom jeziku koji ima sličnu sintaksu kao C++. Struktura Arduino programa je specifična i sastoji se od dva glavna dijela. To su funkcije setup i loop. Sadržaj setup funkcije se izvršava samo jednom i to prilikom pokretanja. Loop funkcija se izvršava u beskonačnoj petlji sve dok je Arduino upaljen.

Kako komunicirati s Arduinom?

Pinovi Arduina mogu se koristiti za upravljanje raznim uređajima ili za očitavanje stanja s različitih senzora. Pinovi mogu raditi u dva načina rada – izlazni (OUTPUT) i ulazni (INPUT).

OUTPUT – svaki pin mikrokotrolera može imati jedno od dva moguća stanja –visoko (1 ili HIGH) i nisko (0 ili LOW) . Kada je pin u stanju visoko na njemu je potencijal od +5V s obzirom na masu sustava, a kada je pin u stanju nisko na njemu je potencijal od 0V.

INPUT – pin u ulaznom načinu rada znači da mikrokontroler može očitati digitalno stanje koje dolazi od vanjske komponente. To stanje također može biti visoko (1 ili HIGH )ili nisko (0 ili LOW).

Opisali smo kako rade digitalni pinovi, no neki od pinova mogu raditi i u analognom načinu . Takvi pinovi očitavaju napon u rasponu od 0 do 5V.

Kako spojiti vanjske komponente?

Kod rada s vanjskim elementima, često koristimo prototipnu ili eksperimentalnu pločicu (breadboard). Pločica nam omogućuje privremeno spajanje komponenti bez lemljenja i odlična je za izradu strujnih krugova koje možemo rastaviti, a komponente ponovno iskoristiti. Pločica se sastoji od utora za pinove koji su u unutrašnjosti pločice međusobno povezanimetalom i tako provode struju.

 

Ovo je prvi članak u serijalu Arduino. Sljedeće > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)