Arduino 05 – Digitalni izlazi i uzlazi

Digitalni pinovi Arduino razvojne pločice mogu se koristiti kao ulazni i izlazni. Digitalni pin postavljamo na izlazni kada na njega želimo poslati digitalnu vrijednost (0 ili 1 tj. LOW ili HIGH). Digitalni pin postavljamo na ulazni kada na tom pinu želimo očitati digitalnu vrijednost (0 ili 1 tj. LOW ili HIGH).

Arduino digitalni pinovi
Arduino digitalni pinovi

Da bi bolje opisali digitalne ulaze i izlaze, zamislite računalo i kako u računalo unosimo podatke tj. na koji način računalo nama prikazuje informacije. Da bi unijeli informacije ili naredbe u računalo, najčešće se koristimo tipkovnicom i mišem ili uređajima poput skenera tj. ulazne uređaje. Računalo pak nam može prenijeti informacije putem izlaznih uređaja kao što je monitor, zvučnik ili printer.

Primjeri ulaznih uređaja
Primjeri ulaznih uređaja

Jednako je kod Arduina, na digitalne izlaze možemo spojiti izlazne uređaje poput LED diode, motora, zvučnika i slično. Na taj način Arduino prikazuje informacije korisniku. Kako bi unijeli informacije, na digitalne ulaze možemo spojiti tipkalo, potenciometar ili razne digitalne senzore (npr. senzor temperature).

Primjeri izlaznih uređaja
Primjeri izlaznih uređaja

 

Kako postaviti digitalni pin na da radi kao ulaz ili izlaz?

Za postavljanje pinova na ulazne ili izlazne, koristimo metodu pinMode(). Metoda prima dva  parametra, od kojih je prvi broj pin-a, a drugi je mod u koji želimo postaviti pin. Broj pina označava se brojem (integer), a za digitalne pinove ne treba upisati ništa drugo. To znači da  ako naš Arduino ima 14 digitalni pinova, njih u programu imenujemo brojevima od 0 do 13.

Arduino digitalni pinovi
Arduino digitalni pinovi

Mod ili način rada definiran je s tri konstante koje možemo koristiti:

  • INPUT – ulazni pin
  • OUTPUT – izlazni pin
  • INPUT_PULLUP – ulazni pin koji će koristiti ugrađeni otpornik (20 kΩ) kao pullup otpornik (o kojem ćemo naučiti kasnije)

Primjer programskog koda za izlazni pin:

Primjer programskog koda za ulazni pin: