Arduino 04 – Prvi Arduino program i prijenos programa na Arduino

Pogledati ćemo jednostavan primjer Arduino programa. Program pali i gasi LED diodu ugrađenu na Arduino, pa nije potrebno predznanje o spajanju elektroničkih komponenti na Arduino. Arduino s kojim ćemo raditi je Arduino UNO, a prikazati ćemo i kako instalirati podršku za drugu Arduino pločicu.


Ovo je četvrti članak u serijalu Arduino. Prethodno > Arduino 03 – Arduino IDE instalacija


Prvi korak u programiranju je poznavanje strukture Arduino programa. Više o programiranju Arduina i strukturi programa nauči na Arduino 01 – Uvod u Arduino programiranje

Arduino programiramo u programskom jeziku koji ima sličnu sintaksu kao C++. Struktura Arduino programa je specifična i sastoji se od dva glavna dijela. To su funkcije setup i loop. Sadržaj setup funkcije se izvršava samo jednom i to prilikom pokretanja. Loop funkcija se izvršava u beskonačnoj petlji sve dok je Arduino upaljen.

Dakle u funkciji setup nalaze se postavke programa, kao što su definiranje ulaza i izlaza i slično. Nakon toga, funkcija loop sadrži programsku logiku i izvodi se beskonačno tj. tako dugo dok Arduino radi.

Funkcija setup i loop
Funkcija setup i loop

Prvi korak je programiranje. Dodati ćemo jednostavan kod. Setup funkcija sastoji se od koda koji postavlja digitalni pin 13 na izlaz. Funkcija loop sastoji se od paljenja i gašenja izlaza 13 s pauzama od 1000 ms (1s).

Program za paljenje i gašenje ugrađene LED diode
Program za paljenje i gašenje ugrađene LED diode

Nakon programiranja spajamo Arduino na računalo putem USB kabla. Nakon spajanja možemo odabrati Arduino iz padajućeg izbornika – “Select Board”. Nakon odabira vidimo podatke o povezanoj Arduino pločici u donjem desnom kutu.

Odabir spojene Arduino pločice
Odabir spojene Arduino pločice
Prikaz spojene Arduino pločice
Odabir spojene Arduino pločice

Zašto nam je ovo važno? Postoji čitav niz različitih arduina koji koriste drugačiji mikrokontroler ili “mozak” za obradu naredbi. Ovisno o korištenom Arduinu, Arduino IDE će prevesti naš program na strojni kod koji će Arduino razumjeti.

Nakon odabira pločice možemo učitati program. Kliknite na gumb Upload. Nakon uspješnog prijenosa, pojaviti će se poruka u donjem lijevom kutu.

Poruka nakon uspješnog učitanog programa
Poruka nakon uspješnog učitanog programa

Pogledajmo što će se dogoditi s našim Arduinom nakon što smo učitali program. Nemojte zaboraviti da video materijal i lekcije možete pronaći na našem YouTube kanalu.

Što napraviti kada imamo Arduino koji ne možemo odabrati? Odgovor je jednostavan, potrebno je putem Board Managera instalirati podršku za našu Arduino pločicu. Prikazati ćemo primjer za Arduino MKR1000.

S lijeve strane odaberite Boards Manager. U polje za pretraživanje upišite naziv Arduina, u našem slučaju “mkr1000”. Pojaviti će se paket koji je potrebno instalirati. Instalaciju pokrećemo klikom na gumb INSTALL. Kao potvrda instalacije pojavljuje se zeleni pravokutnik uz naziv paketa.

Instalacija podrške za Arduino pločicu putem Boards Managera
Instalacija podrške za Arduino pločicu putem Boards Managera

Ovo je četvrti članak u serijalu Arduino. Prethodno > Arduino 03 – Arduino IDE instalacija