Arduino 03 – Arduino IDE instalacija

IDE je skračenica od Integrated Development Environment što na hrvatskom znači Integrirano razvojno okruženje. To je grafički alat koji nam omogućuje upravljanje projektima, od programiranja, kompilacije za našu verziju Arduina i mikrokontrolera koji koristi do prenošenja programa na sam Arduino. Uz to nudi nam još čitav niz mogućnosti koje nam olakšavaju rad – pregled poruka sa Arduina, instalaciju biblioteka koje možemo korisiti za naše programe i drugo.


Ovo je treći članak u serijalu Arduino. Prethodno > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)


Da bi instalirali Arduino IDE na računala potrebno je preuzeti odgovarajući programski paket sa https://www.arduino.cc/en/software . Nakon odabira operacijskog sustava, kliknite na Just Download i pričekajte da preuzimanje završi.

Arduino IDE Preuzimanje za Windows 10 i 11
Arduino IDE za Windows 10 i Windows 11
Nastavite do preuzimanja klikom na JUST DOWNLOAD
Nastavite do preuzimanja klikom na JUST DOWNLOAD

Pokrenite instalacijski paket i pratite čarobnjak za instalaciju.

Uvjeti korištenja
Odabir za koje korisnike će se IDE isntalirati
Lokacija gdje će se IDE instalirati
Instalacija
Pokreni

Nakon pokretanja dočekati će vas glavni ekran alata.

 

Arduino IDE
Arduino IDE

Ovo je treći članak u serijalu Arduino. Prethodno > Arduino 02 – Prvi program (Tinkercad)