Algoritmi 02: Uvod u Python

Što je to programski jezik?
Programski jezik sadrži niz naredbi (uputa) kojima se računalu daju naredbe (da ih izvodi). Python je interpreterski, interaktivni, objektno orijentirani programski jezik. Nastao je 1990. godine.


Interpreterski programski jezici su oni kod kojih se programski kod izvršava uz pomoć interpretera. Takvi jezici nemaju potrebe za kompajliranjem prije izvršavanja, tj. prevođenjem u izvršni oblik. Npr. C++ jezik se pomoću kompajlera pretvara u izvršni, tj. procesoru razumljiv kod.

Python je prvenstveno objektno orijentirani programski jezik, za kojeg možda mnogi nisu ni čuli. Pripada i tzv. skriptnim jezicima, jer ima zadano gomilu gotovih biblioteka koje sadrže veliku većinu objekata i funkcija koje mogu zatrebati, tako da se postiže izuzetno visoka razina programiranja. Ovo znači da često nećete biti u mogućnosti vidjeti što se odvija u pozadini (kao što je slučaj kod C-a), no to vam zapravo nije niti bitno. Ukoliko je brzina od velikog značaja te ukoliko se radi o većem i složenijem projektu čije je vrijeme izvršavanja relativno dugo (nekoliko minuta ili sati), Python će po performansama svakako podlijeći npr. C-u. Ali ipak, za izradu uobičajenih programa, Python je odličan odabir: lako je naučiti njegovu sintaksu, kôdovi su kratki…

Trenutna verzija inačice Pythona je 3.x. Donedavno se koristila i inačica 2.x koja više nije u upotrebi, tj. zastarjela je.

Dakle, Python je programski jezik visoke razine i jedan od najpopularnijih jezika na svijetu s kojim možete programirati što god želite. Možete u njemu napisati male skripte, učiti programiranje kao takvo, možete pisati „stolne“ ili „web“ aplikacije i slično. Možete praktički napraviti što god želite.

Da bismo na našem računalu mogli izvršavati programski kod pisan u Python jeziku, potrebno ga je instalirati. On je besplatan te se  instalacija i upute nalaze na web stranici https://www.python.org/. Potrebno je skinuti najnoviju instalacijsku datoteku za Python te istu instalirati.

Instalacijom PYTHON-a dobivamo i rudimentarni alat za programiranje IDLE. No, postoji znano bolji alat koji je sasvim besplatan: PyCharm Community edtion koji se može skinuti sa slijedeće poveznice  https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows.

Kako ne biste imali poteškoće kod instalacije Python jezika i PyCharm alata u Windows okruženju, proučite naš video isječak s uputama: