Dejan Drabić

Dejan Drabić

Online materijali za učenje Python-a

Na internetu se mogu naći mnogi materijali za učenje Python programskog jezika. Za vas smo izdvojili neke linkove putim kojih možete doći do korisnih sadržaja: Priručnik za polaznike tečajeva Srce-a (Sveučilišta u Zagrebu) Algoritmi u Pythonu na portalu Sfere Python…

Algoritmi 09: Naredbe ulaza i izlaza

Računala nam služe kako bismo obrađivali podatke. Stoga, najnužnije od svega jest način kojim bismo podatke unosili u računalo te način kojim bismo dobivali podatke iz računala. Naredbe pomoću kojih unosimo podatke u računalo te ispisujemo podatke iz računala zovu…

Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Aritmetičke operacije izvode se nad brojevima. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti u primjeni istih, a sve se svodi na primjenu shodno matematičkim operacijama. U slijedećoj tablici nalaze se prikaz aritmetičkih operacija u Python jeziku:

Algoritmi 06: Python konzola

Python konzola je program koji omogućava da unesemo jednu liniju Python koda koja se može ponavljati. Ovo je poznato i kao REPL (read eval print loop). Nakon što se rezultat za kod  print (“Dobar dan!”) prikazao, može se ponovo unijeti kod i…

Algoritmi 05: Tipovi podataka

Općenito, postoje različite vrste podataka koji se koriste. Za računanje koristimo brojeve, za pisanje dopisa tekst. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti, pa tako i definiciju tipova podataka. Ovdje ćemo pojasniti jednostavne tipove podataka Python jezik koji će nam…

Algoritmi 04: Osnove Python jezika

Svaki programski jezik ima propisanu sintaksu jezika. Sintaksa programskog jezika koristi se za označavanje strukture programa. To u osnovi naglašava strukturu, izgled programa s njihovim izgledom što uključuje skup pravila koja provjerava slijed simbola i instrukcija korištenih u programu.

Algoritmi 03: Dijagram toka i pseudo kod

Dijagram toka je grafički prikaz algoritma i sastoji se od niza elemenata koji su međusobno povezani strelicama smjer prikazuje tok programa. Dijagrami toka vizualno predočuju smjer izvršavanja programa po koracima i simpatični su za učenje kod početnika.

Algoritmi 02: Uvod u Python

Što je to programski jezik? Programski jezik sadrži niz naredbi (uputa) kojima se računalu daju naredbe (da ih izvodi). Python je interpreterski, interaktivni, objektno orijentirani programski jezik. Nastao je 1990. godine.