Algoritmi 03: Dijagram toka i pseudo kod

Dijagram toka je grafički prikaz algoritma i sastoji se od niza elemenata koji su međusobno povezani strelicama smjer prikazuje tok programa. Dijagrami toka vizualno predočuju smjer izvršavanja programa po koracima i simpatični su za učenje kod početnika.

Uzmimo zadatak u kojem želimo napisati program kojim će se u računalo unositi 2 broja te ispisati njihov zbroj, dijagram toga izgledao bi ovako:

U novije doba češće se “preskaču” dijagrami toka zbog poteškoća u predstavljanju složenijih problema, dok se za početno programiranje koriste vizualni editori u kojima djeca sistemom puzli spajaju naredbe u funkcionalnu cjelinu. za opis nekog algoritma stoga se najčešće koristi pseudo kod.

Pseudo kod koristi mješavinu termina govornog jezika i znatno je pogodniji za opisivanje složenijih algoritama. Oko samog detalja opisa algoritma u pseudo kodu odlučuje sam autor. Važno je da njegovim opisom svatko može shvatiti postupak rješenja.

Gornji primjer u pseudo kodu izgledao bi ovako:

početak
učitaj A,B
izračunaj C=A+B
ispiši C
kraj