Algoritmi 09: Naredbe ulaza i izlaza

Računala nam služe kako bismo obrađivali podatke. Stoga, najnužnije od svega jest način kojim bismo podatke unosili u računalo te način kojim bismo dobivali podatke iz računala. Naredbe pomoću kojih unosimo podatke u računalo te ispisujemo podatke iz računala zovu se ulazno izlazne naredbe.

Naredba ULAZa

Podaci ulaze u računalo putem ulaznih uređaja, a standardni uređaj za unos, tj. ulaz, podataka je tipkovnica. Naredba za ulaz podataka u Python jeziku je input(). Preciznije, naredba print() je funkcija. Funkcije su one naredbe koje vraćaju neku vrijednost. Pokretanjem input() funkcije Python računalu “naređuje” da ono što se unese putem tipkovnice (nakon pritiska na tipku <Enter>) “prenese” u računalo.

Stoga možemo pridružiti unesenu vrijednost nekoj varijabli te tako pamtiti uneseno:

A=input()

Funkcija input() može imati parametar (argument), što je informacija koju ispisuje:

A=input('Unesi broj: ')

Funkcija input() uvijek podatak vraća kao tip string.

Želimo li u varijablu spremiti broj potrebno ga je pretvoriti u taj tip podatka:

A=int(input())

Prvo se izvrši input() koji u int() vraća string, int() ga pretvara u cijeli broj i sprema u memoriju pod imenom A.

B=float(input())

Isto što i prethodni kod, samo što pretvara string u decimalan broj.

Ako prilikom pretvorbe iz stringa u broj upišemo kod unosa podatak koji se ne može pretvoriti, Python će javiti grešku. Kada se javi greška, Python prestaje s daljnjim izvršenjem programskog koda. Osim u slučajevima kada taj kod stavljamo u blok za „hvatanje“ grešaka. Taj dio ovdje nećemo obrađivati, obzirom da nije bitan kod rješavanja algoritamskih zadataka.

primjer:

Naredba IZLAZa

Naredba za ispis, tj. izlaz, podataka na zaslon računala u Pythonu se zove print(). Naredba print u zagradama može sadržavati parametre (argumentte). Ako nema argumente, tada će naredba ispisati znak za novi red. Slično kao da smo u nekom editoru teksta pritisnuli tipku <Enter> kojom smo prešli u slijedeći red. Python naredbom print() (u osnovi) ispisuje sve vrijednosti na standardni izlaz, tj. zaslon.

Način korištenja naredbe: print(param1[, param2..., paramN, sep='', end=''...])

gdje su:

  • param1paramN parametri, tj. vrijednosti koje se u nisu ispisuju
  • sep predstavlja vrijednost separatora, tj. koju će vrijednosti ispisivati umjesto zareza (zadano razmak)
  • end označava sadržaj koji se ispisuje na kraju (zadano prelazak u novi red, tj. ‘\n’)

primjer:

Kroz slijedeći video isječak upoznajte se s naredbama za ulaz i izlaz podataka: