Algoritmi 06: Python konzola

Python konzola je program koji omogućava da unesemo jednu liniju Python koda koja se može ponavljati. Ovo je poznato i kao REPL (read eval print loop). Nakon što se rezultat za kod  print (“Dobar dan!”) prikazao, može se ponovo unijeti kod i dobiti isti rezultat. Pokušajte upisati isti kod ali s različitim tekstom unutar zagrada.

Python konzola se pokreće odabirom kroz izbornik Start operacijskog sustava Windows 10, a najlakše je program pronaći upisom početnih slova, npr. “py”, kao u primjeru na slici:

Pokretanjem prikazane prečice programa otvara se konzola u kojoj se mogu unositi naredbe:

Kod mnogih primjera, barem onih početnih, koristiti ćemo Python konzolu radi brze provjere programskog koda. Preporučamo svima da je koriste kao alat za brzu provjeru, osobito kod učenja.